QUỸ PACIFIC EMPIRE

Quỹ Pacific Empire

Năm 2018, Pacific Empire (Việt Nam) đã hợp tác thành lập Quỹ Pacific Empire (PEF). Với sự hiểu biết và kinh nghiệm sâu sắc về Việt Nam, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào nền kinh tế và tương lai của Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi đã lập nên Quỹ này nhằm hướng đến các nhà đầu tư có nguồn lực dồi dào đầu tư vào các dự án đa dạng tại Việt Nam.

Chúng tôi có sự kết hợp giữa tính toàn cầu và địa phương giúp thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh dài hạn. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư vào tài sản chất lượng cao có tiềm năng tăng trưởng và phát triển.